Welkom bij Stichting Levende Grond

Missie: Stichting Levende Grond heeft als missie om grond weer gezond (levend) te maken, voor en met de gemeenschap.

Het levend maken betekent dat al het leven ruimte krijgt zowel in de bodem als daarboven. Daarmee draagt de stichting er zorg voor dat er een gezonde uitwisseling kan ontstaan tussen de natuur en de lokale gemeenschap waar de grond onderdeel van uitmaakt, voor nu en in de toekomst*. In ons werk houden wij de belangen van de toekomstige zeven generaties voor ogen.

Om haar missie te vervullen ondersteunt de stichting gemeenschappen die een behoefte hebben om een commons-initiatief te starten en de bijbehorende (landbouw)grond te regenereren.

De stichting doet dit door het helpen tot stand brengen van een gezonde uitwisseling tussen het landschap/ de grond en de lokale gemeenschap waar de grond onderdeel van uitmaakt, zodat gemeenschaps-gebruik mogelijk wordt.

Hoewel de grond (of landschap) vaak centraal staat in het opzetten van een commons-initiatief, kan dit concept niet floreren zonder een gemeenschap die de wil heeft het initiatief te dragen. De aanwezigheid van een betrokken gemeenschap is daarom een belangrijk selectiecriterium voor projecten waar de stichting zich aan verbindt.

De stichting ondersteunt dit soort projecten door:

 • Lokale initiatieven en ideeën samen te brengen om bij te dragen aan het tot stand brengen van regeneratieve landbouw initiatieven.
 • Gemeenschappen inhoudelijk te ondersteunen bij hun wens om grond (landschap) te regenereren en vitale gemeenschappen te ontwikkelen, door expertise beschikbaar te maken, o.a. op het gebied van extensieve landbouw, regeneratieve ontwikkeling en gespreksvoering.
 • Informeren en adviseren over het opzetten van Actieve Consumenten Participatie in de landbouw (http://www.csa-netwerk.be/csa/asp).
 • In interactie met de gemeenschap een stem te geven aan de grond, door middel van systeem opstellingen.
 • Gemeenschaps-vorming door extensieve en natuurinclusieve landbouw projecten te ondersteunen door mee te denken en te adviseren over hoe de gemeenschap betrokken kan zijn, bijvoorbeeld door: middelen te doneren (in de vorm van financiële en materiele donaties; vrijwilligerswerk te verrichten op de grond; scholing te geven over extensieve vormen van landbouw. Om hiermee ook bij het grotere publiek de aandacht te vestigen op de noodzaak van de transitie van extensieve en natuurinclusieve landbouw.
 • Desgewenst te ondersteunen om grond vrij te kopen. Dat wil zeggen, dat de grond wordt ondergebracht in de Stichting, met als doel de grond beschikbaar te houden voor gebruik door de betreffende gemeenschap – in overeenstemming met het doel van de stichting.

* Onder ‘al het leven’ verstaan wij: alle levende wezens die verbonden zijn met de grond, zoals de boer(en) en tuinder(s), die met behulp van de grond(en) hun onderneming drijven, de betrokken vrijwilligers, de lokale gemeenschap waar de grond onderdeel van uitmaakt en alle levende wezens die in en om de grond leven.


Organisatie & Contact

Algemene gegevens

 • Statutaire naam: Stichting Levende Grond
 • KvK nummer: 85965588
 • Banknummer (IBAN): NL56 TRIO 0320 4954 69
 • Fiscaal nummer (RSIN): 863807999
 • Postadres: Eikeboomlaan 1, 7215 SB Joppe
 • Website: https://stichtinglevendegrond.nl
 • E-mail: info@stichtinglevendegrond.nl

Bestuur

Voorzitter: Wieger Janse

Secretaris: Anna van der Maas

Penningmeester: Robert Kramps

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Beleidsplan 2022-2027 (open document)

Stichting Levende Grond is momenteel bezig met het aanvragen van de ANBI-status.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief (mailtje naar info@stichtinglevendegrond.nl)

Bestuur Stichting Levende Grond (van links naar rechts): Wieger Janse (voorzitter), Robert Kramps, Anna van der Maas. Rechts: Valérie van Dijck (tuinder De Veldhof)


Eerste project: Tuinderij De Veldhof

Na 7 jaren van pionieren, het opzetten van zelfoogsttuin De Veldhof in Joppe, staat er nu een prachtige en diverse tuin, met en voor de gemeenschap. En die tuin willen we graag toekomst geven, zodat ook de komende generaties kunnen genieten van dit mooie stukje aarde, met vers geteelde groenten, kruiden, fruit en noten; op levende grond, vrij van bestrijdingsmiddelen en kunstmest; rijk aan bodemleven.

Ook de gemeente is nauw betrokken bij De Veldhof en heeft in 2021 De Veldhof ontheffingen op de omgevingswet toegekend, om diverse werken en bouwwerken te realiseren. Naast de tunnelkas staat nu een kleine workshopruimte op het terrein. De paddenpoel en houtwal waren al eerder aangelegd. Een opslag en werkruimte voor de tuinder en een overkapping staan op de planning voor de korte termijn. Dat biedt ruimte om door te groeien, voor de tuinder maar ook voor andere activiteiten, de biodiversiteit en de gemeenschap.

Naast een zelfoogsttuin is De Veldhof een ontmoetingsplek waar vrijwilligers en stagiairs de handen uit de mouwen steken, waar lessen en excursies gedeeld kunnen worden en waar de kinderen van de lokale basisschool (de nieuwe generatie!) genieten van hun moestuintjes en de zelfoogsters groenten, kruiden en fruit oogsten tijdens hun wekelijkse bezoek aan de tuin.

Tuinderij De Veldhof is lid van CSA Netwerk Nederland. CSA staat voor Community Supported Agriculture (gemeenschapsgesteunde landbouw).

In januari 2022 was De Veldhof te zien in het tv-programma BinnensteBuiten. Chef-kok Ramon Brugman kookte met groenten uit de tuin.