Welkom bij Stichting Levende Grond
Stichting Levende Grond heeft als doel het beschikbaar maken van grond(en) waar vormen van extensieve landbouw kunnen plaatsvinden, die de biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en de omliggende natuur ten goede komen, zodat het de groei en ontwikkeling bevordert van alle levende wezens die verbonden zijn met deze grond(en). Stichting Levende Grond is begin 2022 opgericht en heeft als eerste project onlangs de grond van Permacultuur tuinderij De Veldhof in Joppe aangekocht.

Eerste grondaankoop: Tuinderij De Veldhof
Na 7 mooie jaren van pionieren, het opzetten van zelfoogsttuin De Veldhof in Joppe, staat er nu een prachtige en diverse tuin, met en voor de gemeenschap. En die tuin willen we graag toekomst geven, zodat ook de komende generaties kunnen genieten van dit mooie stukje aarde met vers geteelde groenten, kruiden, fruit en noten; op levende grond, vrij van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en rijk aan bodemleven.

Ook de gemeente is nauw betrokken bij De Veldhof en heeft vorig jaar De Veldhof ontheffingen op de omgevingswet toegekend, om diverse werken en bouwwerken te realiseren. Naast de tunnelkas staat nu een kleine workshopruimte op het terrein. De paddenpoel en houtwal waren al eerder aangelegd. Een opslag en werkruimte voor de tuinder en een overkapping staan op de planning voor de korte termijn. Dat biedt ruimte om door te groeien. Voor de tuinder maar ook voor andere activiteiten, de biodiversiteit en de gemeenschap.

Naast een zelfoogsttuin is De Veldhof een ontmoetingsplek waar vele vrijwilligers en stagiairs de handen uit de mouwen steken, waar lessen en excursies verzorgd worden en kennis en vaardigheden gedeeld kunnen worden, en waar de kinderen van de lokale basisschool (de nieuwe generatie!) genieten van hun moestuintjes en de vele zelfoogsters groenten, kruiden en fruit oogsten tijdens hun wekelijkse bezoek aan de tuin.

De pachtovereenkomst voor De Veldhof zou begin 2026 aflopen en na die tijd zou het perceel verkocht zou worden, waarbij de tuinder het eerste recht op koop had. De afgelopen tijd hebben we met elkaar onderzocht hoe we de bestaanszekerheid van De Veldhof kunnen verankeren. Concreet: hoe halen we de grond uit de markt en zorgen we er voor dat de tuinderij voortgezet kan worden? Nu en in de toekomst. Ook (of juist) wanneer tuinder Valérie op een gegeven moment het stokje overdraagt aan een nieuwe tuinder. Dat vroeg om een zorgvuldig traject waarbij de belangen van alle mensen die aan De Veldhof verbonden zijn gebundeld worden.

Na vele gesprekken met fiscalisten, juristen en landelijke grondfondsen bleek de oplossing dichtbij te liggen: een eigen lokale stichting om de grond in onder te brengen, met als doelstelling om extensieve vormen van landbouw te faciliteren, met zorg voor al wat leeft in en op de grond, t.b.v. de lokale gemeenschap.

De kracht van de gemeenschap
Net als de sociale betrokkenheid bij De Veldhof komen ook de geldstromen voor de aankoop van de grond van dichtbij. Een klein aantal financiers uit onze lokale gemeenschap heeft het bedrag voor de aankoop van de grond voorgefinancierd; ons streven is om binnen 5 jaar die lening volledig af te lossen, met schenkgelden. Een ANBI status voor de stichting is aangevraagd en binnenkort wordt een crowdfunding opgestart om de grond van De Veldhof definitief vrij te maken.

Onlangs was het zo ver: de grond is aangekocht en overgedragen aan de stichting. Een feestelijke dag! Niet alleen voor ons maar ook voor de vorige eigenaar van de grond, die ons de afgelopen jaren heeft gesteund in onze plannen voor een duurzame toekomst en er mede toe bij heeft gedragen dat we deze stappen konden zetten. Een bijzondere samenwerking.

In Nederland is agrarische grond schaars en prijzig. Als beginnend tuinder/boer is het niet gemakkelijk om een stukje grond te kunnen pachten. Vaak wordt een pachtovereenkomst voor de duur van één jaar, waarna gekeken wordt of er verlengd kan worden. Dat betekent onzekerheid voor de boer. Daarnaast wordt er (logischerwijs) weinig geinvesteerd in bodemherstel en/of biodiversiteit. Met de aankoop van de grond door de stichting kan tuinder Valérie nu verder met het ontwikkelen van De Veldhof.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief
De stichting heeft met dit eerste project een mooie start gemaakt. Op korte termijn willen wij onze missie verder uitdragen en meer gronden vrij kopen en beschikbaar maken voor duurzame ondernemers. We hopen je binnenkort te ontmoeten en samen verder te praten over onze missie. Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief (mailtje naar info@stichtinglevendegrond.nl)

Bestuur Stichting Levende Grond (van links naar rechts): Wieger Janse (voorzitter), Robert Kramps, Anna van der Maas, Valérie van Dijck (tuinder De Veldhof)Permacultuur Tuinderij De Veldhof
Van het veld direct naar jouw keuken. Verser kan het niet! De Veldhof is een samenwerking tussen de tuinder (Valérie) en de deelnemers. Als deelnemer oogst je gezonde, lokaal en natuurlijk gekweekte groenten, kruiden en fruit. Andersom deel je als deelnemer in het risico dat de oogst niet altijd goed gaat.

Door de weg van producent naar consument zo kort mogelijk te maken ontstaat er lokale veerkracht. De Veldhof is opgezet volgens de principes van Permacultuur. Dat wil zeggen dat we niet kweken ten koste van de Aarde, maar juist in samenwerking met haar. Dat betekent dat je als deelnemer bijdraagt aan het herstel van de grond waarop je groenten worden gekweekt en je wekelijks kunt genieten van kwalitatief hoogwaardige en gezonde groenten. Vertrouwen in elkaar en zorg voor mens en milieu vormen de basis van De Veldhof.

Tuinderij De Veldhof is lid van CSA Netwerk Nederland. CSA staat voor Community Supported Agriculture (gemeenschapsgesteunde landbouw).

Van weiland naar biodiverse zelfoogsttuin met voedselbos
Zeven jaar geleden is de tuinderij opgestart. Pionieren binnen de duurzame landbouw, een zelfoogsttuin met groenten, kruiden en bloemen, omzoomd door fruithagen en een voedselbos. Op basis van Permacultuur, wat in de praktijk betekent ‘zo natuurlijk mogelijk’. Geen pesticide of kunstmest, wel een paddenpoel, bijenhagen en houtwallen en plantaardige bemesting. Nu na zeven jaren staat er een prachtige biodiverse tuin: tuinderij De Veldhof. Een zelfregulerende agro-ecologische tuin waar de komende generaties van kunnen oogsten; een inspiratie voor mensen die soortgelijke projecten willen opzetten. En een prachtige leslocatie voor cursisten.

In januari 2022 was De Veldhof te zien in het tv-programma BinnensteBuiten. Chef-kok Ramon Brugman kookte met groenten uit de tuin.


Organisatie & Contact

Algemene gegevens

o   Statutaire naam: Stichting Levende Grond

o   KvK nummer: 8596558

o   Banknummer (IBAN): NL56 TRIO 0320 4954 69

o   Fiscaal nummer (RSIN): 863807999

o   Postadres: Eikeboomlaan 1, 7215 SB Joppe

o   Website: www.stichtinglevendegrond.nl

o   E-mail: info@stichtinglevendegrond.nl


Bestuur
Voorzitter
Herman Wieger Janse

Secretaris
Anna Geertruida Jacoba van der Maas

Penningmeester
Robert Antonius Wilhelmus Kramps

Bestuurslid
Valérie van Dijck

​De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Beleidsplan 2022-2027 (open document)

Stichting Levende Grond is momenteel bezig met het aanvragen van de ANBI-status.